KİSBU GROUP

İnsan Kaynakları
Yönetim Politikası

Kisbu İnsan Kaynakları Yönetimi Politikasının odağında 21.yüzyılın hızlı değişen dünyasına hızlı adapte olabilmek yer alır.

Bu disiplinle yapılandırdığımız İnsan Kaynakları Yönetimi sistemimiz 5 ana adımda ilerler;
İnsan Kaynakları Planlaması
Kisbu Group stratejik iş planı çerçevesinde insan kaynakları ihtiyaçlarını hem niteliksel hem niceliksel boyutta belirleriz. Yıl içinde gerçekleşen aksiyonlarımız gerekli durumlarda hızla güncellenir.
Seçme Yerleştirme / Oryantasyon-İşe Alıştırma
Seçme yerleştirme sürecimiz pozisyon bazlı yapılandırılır. Genel itibariyle ofis kadroları görüşmelerimiz 3 aşamalıdır;

• Mülakatlar
• Vaka çalışması
• Kişilik Envanteri

Yeni başlayan her çalışan pozisyonu için hazırlanmış oryantasyon eğitimine tabi olur. Başarı ile tamamlanan oryantasyon eğitimi sonrasında altı ay sürecek olan işe alıştırma programı başlar.
https://www.kisbu.com/wp-content/uploads/2020/12/insan-kaynaklari.png
bt_bb_section_top_section_coverage_image
Performans Yönetimi
Altı ayını başarı ile tamamlamış bütün ofis çalışanları performans değerlendirme sistemine tabi olur.

Performans değerlendirme sistemimiz çerçevesinde hedefler ve yetkinlikler dijital platformda sürekli takip edilir. Her çalışanın performans gelişim planı yapılır ve süreç yönetici ile çalışan arasında gerçekleşen anlık geri bildirimler ile yürütülür.
Öğrenme Gelişme
Kisbu öğrenme gelişme stratejisi 70 / 20 / 10 yaklaşımı ile yapılandırılmıştır.

• İş üstü eğitim uygulamaları dijital platformda takip edilmektedir.
• Yönetici ve potansiyel yönetici adaylarımıza koçluk-mentörlük desteği verilmektedir.
• Sınıf eğitimler online ve offline şekilde organize edilmektedir.
Kariyer ve Yetenek Yönetimi
Ofis ve saha kadrolarının pozisyon ihtiyaçlarını karşılama standartları düzenli takip edilir. Mesleki veya davranışsal yetkinlik gelişim ihtiyacı olan çalışanlarımıza öğrenme-gelişme programları uygulanır.
İki yılda bir gerçekleşen kariyer planlama süreci sonrasında, çalışanlarımızla kariyer haritaları paylaşılır.

Bütün çalışanlarımızın yetenek alanları takip edilmektedir. Potansiyeli yüksek çalışanlarımıza yönelik kişiye özgün gelişim programları uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları Bilgi Yönetimi

Bütün İnsan Kaynakları Yönetim süreçleri 21.yüzyıl standartlarını karşılayacak şekilde dijital platformda yürütülmekte ve arşivlenmektedir.
MERKEZISTANBUL
Alkent2000 Mah. Hadimkoy Yolu Cad. Demir Lavida Evleri B Blok No:149/1b Büyükçekmeçe/İstanbul
MERKEZISTANBUL
Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi 10. Cadde No:22 | Beylikdüzü/İSTANBUL

Kisbu Group 2021 | Tüm Hakları Saklıdır

Kisbu Group 2021 | Tüm Hakları Saklıdır