Yapı Temel Örtüsü

Yapı Temel Örtüsü

Yapı temel örtüsü farklı işlevlere sahip olarak kullanılabilmektedir. Toprak zeminlerde koruma odaklı bir kullanıma sahip olan yapı temel örtüsü, sıvılara karşı koruma sağlayacaktır. Teras ve çatılarda ise meskenlerin suya karşı daha dirençli hale gelmesini sağlamaktadır. Karayolları ve demiryolları içerisinde ise suyun yönlendirilmesini sağlayarak güvenli bir biçimde yollardan uzaklaştırılması işlemini gerçekleştirilecektir. Tünellerde de kullanılabilen yapı temel örtüsü, zeminde meydana gelen suyun dışa atımını kolaylaştıracaktır.